Coaching

10 marca 2019

Zasady współpracy coachingowej

 • Coach wykazuje empatię, zrozumienie i akceptację dla modelu rzeczywistości klienta
 • Coach jasno określa różnicę pomiędzy coachingiem a psychoterapią, konsultingiem, mentoringiem
 • Coach nigdy nie narzuca klientowi gotowego rozwiązania, nie podejmuje decyzji co według niego byłoby dla Ciebie najlepsze.
 • Coach prowadzi Cię poprzez pytania do odkrycia Twoich własnych rozwiązań i odpowiedzi, które są zgodne z Tobą, a po ich otrzymaniu pomaga Ci w dokonaniu zmian przy pomocy narzędzi i technik neurocoachingu.
 • Neurocoaching daje możliwość zmiany w zmianie – po każdej dokonanej zmianie otrzymasz pytanie czy to, czego w sobie dokonałeś, jest dla Ciebie dobre, użyteczne, odpowiednie. Każdą zmianę można cofnąć do pierwotego stanu lub poprowadzić w innym kierunku.
 • Coach jest towarzyszem z zmianie, pomocnikiem, przewodnikiem, który prowadzi Cię bezpiecznie, ale nie wybiera (nie narzuca) Twojej drogi.
 • Coach ma prawo (a nawet obowiązek) odmówić pracy, jeśli z powodu konfliktu na poziomach wyższych mógłby nie być w pełni skuteczny w pracy z Tobą
 • Jeśli coach po wstępnych oględzinach rozpozna Twoje potrzeby w innym obszarze niż coaching, zaleci Ci innego specjalistę

COACHING to kontrakt

 • Coach ustala z Tobą drogę zmiany – w jakim punkcie teraz jesteś, gdzie chcesz być po wykonanej pracy, jakich rezultatów potrzebujesz.
 • Coach informuje Cię o metodach pracy, których będziesz się uczył i będziesz doświadczał podczas sesji, zakresie pracy, przebiegu sesji, zasadach obowiązujących coacha i Ciebie
 • Otrzymujesz gwarancję całkowitej poufności.
 • Jeśli istnieje potrzeba, coach ustala warunkowe podjęcie się pracy z Tobą, np. jeśli przyjmujesz leki, warunkiem podjęcia pracy może być Twoje zobowiązanie do dalszego stosowania się do zaleceń Twojego lekarza.
 • Zasada decyzji o kierunku zmiany – Ty jesteś twórcą i biorcą zmiany. Jeśli nawet zostaniesz skierowany na coaching przez osobę drugą (matka, ojciec, mąż, żona, pracodawca) i to ona pokrywa koszt sesji coachingowych, to Ty jesteś klientem i osobą, która decyzuje o kierunku.
 • Coach przedstawi Ci zasady wzajemnych relacji – co jest odpowiednie podczas relacji, a co nie jest, co wchodzi w zakres coachingu, a co nie, jaki jest podział odpowiedzialności pomiędzy coachem i klientem

Budowanie relacji coachingowej

Priorytetem coacha jest zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa
Coaching wymaga autentycznej troski coacha o Twoje dobro i przyszłość – coach podczas pracy z Tobą jest całkowicie i w pełni zaangażowany w pracę z Tobą, cała jego uwaga jest skierowana na Ciebie
Coach cały czas zachowuje uczciwe intencje, szczerość, wrażliwość
Coach okazuje szacunek wobec Twoich przekonań, stylu uczenia się, sposobu bycia, wobec Twojego życia i systemu wartości
Podczas coachingu otrzymujesz na bieżąco wsparcie przy pokonywaniu lęku przed porażką, obaw, przy wzmacnianiu zachowań użytecznych
Coaching NLP to praca na strukturze doświadczenia, a nie na treści. Oznacza to, że jeśli jakieś doświadczenie chcesz pozostawić w tajemnicy, zostaniesz poinformowany, że nie ma konieczności wyjawiania treści. Do przeprowadzenia zmiany w coachingu NLP wystarczy struktura czyli opis emocji i związanych z nią reprezentacji w umyśle.
Coach zawsze wykazuje delikatność wobec Twoich doświadczeń, emocji, przeżyć.

NEUROCOACHING – PRAKTYCZNY COACHING EFEKTYWNY

Nadrzędna zasada coacha – coach zawsze kieruje się Twoim celami, a nie swoimi. Nie narzuca ci celów, które uważałby za słuszne w swoim modelu rzeczywistości. Akceptuje w pełni ustalone przez Ciebie cele
Podczas coachingu jesteś aktywnie słuchany – coach stosuje umiejętności komunikacji wielopoziomowej. Poprzez zadawanie pytań, pozwala Ci dotrzeć do okrycia głębszej warstwy własnych pragnień, ograniczeń, lęków, możliwości, zasobów
Coach kieruje się tylko w niewielkim stopniu słowami, które wypowiadasz. Odczytując wskazówki niewerbalne daje Ci komunikaty zwrotne pozwalające Ci poszerzyć zrozumienie siebie

Podczas sesji coach wielokrotnie doprecyzowuje zrozumienie tematu, byś miał pewność, że idziecie w dobrym kierunku
Bądź przygotowana/przygotowany na to, że coach będzie Ci przerywał wtedy, gdy będziesz mówiąc zbaczać z tematu istotnego dla przeprowadzenia zmiany. Coach pozwoli Ci na dygresje tylko wtedy, gdy będzie to użyteczne dla przebiegu zmiany. Pamiętaj! Coaching to nie seans psychoanalizy.
Bieżące natychmiastowe intrwencje – w trakcie sesji będą się pojawiać różne aspekty (lęki, nieużyteczne przekonania), które natychmiast będą neutralizowane, by prostą drogą zmierzać do realizacji Twoich celów. Jednakże droga nie powinna być zbyt prosta – nadrzędnym poziomem jest Twój system wartości.
Coach pomaga klientowi dotrzeć do sedna, prowadzi do rozwiązań, nie wdając się w analizowanie i tworzenie halucynacji na temat, co było przyczyną.
Coach używa jasnego zrozumiałego dla klienta języka
Coach stosuje struktury lingwistyczne, które najszybciej pozwolą Ci osiągać pozytywne rezultaty pracy coachingowej, zadaje pytania, które maksymalizują efekt oraz umożliwiają Ci znalezienie trafnych odpowiedzi
Coach nie ocenia, nie krytukuje, nie mówi co jest dla Ciebie dobre
W celu poszerzenia perspektywy coach może przytaczać przykłady innych rodzajów spojrzenia na podobne sprawy
Coach używa metafor, analogii, przykładów, jeśli to poprowadzi Twój umysł do szybszego osiągnięcia ustalonych celów.

NEUROCOACHING

 • Wspieranie procesu uczenia się i osiągania rezultatów w oparciu o konkretne narzędzia mentalne i kodowanie nowych przekonań, zachowań, nawyków.
 • Neurocoach pomaga w budowaniu szerszej świadomości oraz integracji nowych umiejętności.
 • Podczas sesji neurocoach będzie prowokował Cię do lepszego zrozumienia siebie oraz większej jasności w postrzeganiu swoich możliwości, poprzez rozpoznanie i zaangażowanie mechanizmów pracy Twojego umysłu.
 • Neurocoach rozbroi Twoje utrwalone sposoby postrzegania i interpretacji świata, pozwalając Ci dostrzec niezauważalne dotąd fakty lub zbyt wąskie interpretacje.
 • Otrzymasz strategie efektywniejsze niż dotychczas stosowane: w mysleniu, postrzeganiu, emocjach, kierowaniu nastrojem, działaniach i realizacji tego, co dla Ciebie ważne
 • Neurocoaching pobudza do kreatywności oraz pozwala nabyć użyteczne strategie przyszłych działań – otrzymasz umiejętności czyli wędkę a nie rybę
 • Neurocoaching to zmiana od razu. Weryfikacja tej zmiany następuje w życiu, Twoim życiu – zawodowym, osobistym. W zależności od kontekstu zmiany otrzymasz zachętę do przetestowania „w cywilu” tego, czego się nauczyłeś oraz do kolejnych działań prowadzących do dalszego rozwoju

Jeśli tego będzie wymagał cel coachingu, otrzymasz „zadania domowe”

© Mira Chlebowska Hipnoza Poznań, Szkolenia Coaching Mirosława Kopta-Chlebowska, 2019

Inne na blogu

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *